Mësimdhënëset dhe Shkollat ne Straubing


Grundschule St. Josef II

Steinweg 56 

94315 Straubing

Mësimdhënëse

S.M.

Orari i Mësimit Plotësues

Dita Ora