Videokonferencën e radhës me mësimdhënëset

Kryesia e LAPSH-it për Bavari, mbajti dje Videokonferencën e radhës me mësimdhënëset, ku u diskutuan mundësitë e rifillimit apo mbajtjes së mësimit plotësues në gjuhën shqipe mbrenda objekteve shkollore deri në përfundim të vitit shkollor 2019/2020, si dhe parapërgatitjet për përfundimin e këtij viti shkollor dhe shpërndarjen e dëftesave, nxënëve të cilët kanë vijuar mësimin plotësues në gjuhën shqipe në këtë Land të Gjermanisë.