· 

ORA E SHQIPES BISEDË E LIRË

Bëhuni pjesë e DISKUTIMIT

Të flasim me një gjuhë:

/

ORA E SHQIPES BISEDË E LIRË

Përmes kësaj webfaqe (http://uraebashkuar.com/shkollat/shkolla-shqipe/diskutime), Bisedë e Lirë, thërras të gjithë bashkëkombësit, të gjitha trojeve shqiptare, të Shqipërisë Etnike, të bashkuar të veprojmë për të shpëtuar pjesën më vitale të kombit, fëmijët tanë mërgimtarë!

Fëmijët të cilët, pa fajin e tyre, kanë filluar, brezi i dytë, ta belbëzoj gjuhën e bukur, gjuhën shqipe. Pra, nëse ne dhe institucionet tona rrinë të heshtura, në përgjumje, ka drojë se e ardhmja e këtyre fëmijëve mërgimtarë do të asimilohen!

Për të mos u përsëritur skenat e dhimbshme, të asimilimit, së bashku të punojmë në këtë drejtim, pa ndikime fetare, politike dhe ato partiake.

Temat do të jenë:

 

1. Sa jemi duke punuar, si komunitet shqiptar, për ta sensibilizuar çështjen e mësimit plotësues në gjuhën shqipe, tek bashkëkombësit mërgimtar?

 

2. Si duhet të veprojmë, për ngritjen e vetëdijes kombëtare, për ta ruajtur gjuhën te fëmijët mërgimtar?

 

3. A duhet të jemi një zë, për mërgatën shqiptare, të gjithë shqiptarët për ruajtjen e gjuhës shqipe te fëmijët mërgimtar?

 

Ps. Nga të gjithë ata që duan të kontribuojnë në këtë drejtim, për mësimin plotësues në gjuhën shqipe, me opinionet e tyre, kërkojmë t’i shmangen ndikimeve politike, fetare dhe ato partiake.

 

Presim edhe shkrime, të kësaj natyre, përpos opinioneve…

 

Me respekt

Mustafë Krasniqi

(http://uraebashkuar.com/shkollat/shkolla-shqipe/diskutime)

nfouraebashkuar@gmail.com