Të nderuar prindër,

është dëshira jonë e përbashkët që fëmijët tanë, të cilët janë ardhmëria jonë, të gezojnë një arsim

të mirë dhe të bëhen bashkëqytetarë të suksesshëm dhe të përgjegjshëm.