Mësimdhënëset dhe Shkollat ne Abensberg


VHS Abensberg

Osterriedergasse 6

93326 Abensberg

Mësimdhënëse

Fatime Hoxha-Qeriqi

Orari i Mësimit Plotësues

Dita Ora