Mësimdhënëset dhe Shkollat ne Abensberg


VHS Abensberg

Osterriedergasse 6

93326 Abensberg

Mësimdhënëse

Hamëz Dakaj

Orari i Mësimit Plotësues

Dita Ora